ارتودنسی چیست ؟

دکتر صفوی

کلمه ارتودنسی به معنی چیدن صحیح دندانها در هر دو فک و ایجاد رابطه صحیح بین دندانهای فک بالا و پایین می باشد.در حال حاضر یک ارتودنتیست، علاوه بر تغییرات دندانی، قادر به تغییر موقعیت استخوانها و هماهنگ نمودن اجزاء صورت نیز می باشد .

ناهنجاریهای رایج

دکتر صفوی

درمانهای ارتوسرجری

از درمانهای ارتوسرجری چه میدانید؟

دندانپزشکی

این روش درمانی برای اصلاح مشکلات شدید اسکلتی و دندانی که در سنین رشد مراجعه نکرده و یا قابل درمان نبوده اند، معمولا در انتهای دوره بلوغ انجام می شود. در این روش همکاری ارتودنتیست و جراح فک و صورت الزامی است و لذا می بایست بیمار قبل از شروع درمان توسط ارتودنتیست و جراح معاینه شده و پس از بررسی و تعیین طرح درمان نسبت به شروع درمان اقدام گردد.

معمولا می بایست درمان توسط ارتودنتیست آغاز شود و دندانهای هر فک نسبت به خود آن فک با استفاده از دستگاه های ارتودنسی ثابت و یا ترکیبی از دستگاه های ثابت و متحرک تنظیم و مرتب گردد . در این صورت باید پس از اتمام مرحله ارتودنسی و قبل از جراحی شرایط به گونه ای آماده باشد که پس از جراحی روابط دندانی مطلوب و قابل قبولی حتی المقدور فراهم گردد .

در این مرحله  بیمار جهت انجام جراحی به جراح مراجعه و پس از هماهنگی نسبت به جراحی اقدام می شود . پس از انجام جراحی مجددا بیمار به ارتودنتیست ارجاع داده می شود .

مراحل انتهایی درمان جهت حفظ نتیجه عمل انجام می شود . در انتهای درمان و پس از تثبیت وضعیت ، دستگاه های ثابت ارتودنسی از دهان بیمار خارج شده و پلاکهای متحرک و ثابت نگهدارنده جهت نگهداری وضعیت در دهان قرار می گیرد که حداقل بمدت یکسال می بایست در دهان حفظ شود .