دکتر محمدرضا صفوی

ارتودنسی چیست ؟

کلمه ارتودنسی به معنی چیدن صحیح دندانها در هر دو فک و ایجاد رابطه صحیح بین دندانهای فک بالا و پایین می باشد.در حال حاضر یک ارتودنتیست، علاوه بر تغییرات دندانی، قادر به تغییر موقعیت استخوانها و هماهنگ نمودن اجزاء صورت نیز می باشد .

در رشته ارتودنسی سه هدف عمده درمانی وجود دارد:

  • تغییر دادن موقعیت دندانها برای ردیف و هماهنگ شدن آنها که با حرکت دادن دندانها روی استخوان انجام می شود . این مسئله ارتباطی با سن نداشته و در هر سنی قابل انجام است .
  • درمانهایی که با هدف تغییر موقعیت استخوانها در طول رشد انجام می شود، این درمانها معروف به درمانهای فانکشنال یا ارتوپدیک هستند که با اعمال نیرو به استخوانها انجام می شود . بدیهی است این نوع درمان فقط تا هنگام رشد فعال استخوانها ( پایان بلوغ ) قابل انجام است .
  • درمانهایی که برای آماده سازی وضعیت قوس دندانهای فک بالا و پایین برای درمانهای جراحی فک و صورت انجام می شود . در افراد بزرگسالی که مشکل استخوانی دارند و رشد استخوانی در آنها وجود ندارد ، رفع کامل مشکل اسکلتی، معمولا مستلزم درمان ارتودنسی همراه با جراحی است . در این درمانها ابتدا موقعیت دندانها بر روی هر یک از فکین اصلاح شده و با هماهنگی ایجاد شده بین فک بالا و پایین ، با تشخیص ارتودنتیست ، بیمار برای جراحی فک ارجاع می گردد . پس از جراحی فک درمان نهایی ارتودنسی انجام می شود .

کلمه ارتودنسی به معنی ردیف کردن دندانهاست ( مقدماتی ).در حال حاضر یک ارتودنتیست، علاوه بر تغییرات دندانی، قادر به تغییر موقعیت استخوانها و هماهنگ نمودن اجزاء صورت نیز می باشد .

در رشته ارتودنسی سه هدف عمده درمانی وجود دارد:

  • تغییر دادن موقعیت دندانها برای ردیف و هماهنگ شدن آنها که با حرکت دادن دندانها روی استخوان انجام می شود . این مسئله ارتباطی با سن نداشته و در هر سنی قابل انجام است .
  • درمانهایی که با هدف تغییر موقعیت استخوانها در طول رشد انجام می شود، این درمانها معروف به درمانهای فانکشنال یا ارتوپدیک هستند که با اعمال نیرو به استخوانها انجام می شود . بدیهی است این نوع درمان فقط تا هنگام رشد فعال استخوانها ( پایان بلوغ ) قابل انجام است .
  • درمانهایی که برای آماده سازی وضعیت قوس دندانهای فک بالا و پایین برای درمانهای جراحی فک و صورت انجام می شود . در افراد بزرگسالی که مشکل استخوانی دارند و رشد استخوانی در آنها وجود ندارد ، رفع کامل مشکل اسکلتی، معمولا مستلزم درمان ارتودنسی همراه با جراحی است . در این درمانها ابتدا موقعیت دندانها بر روی هر یک از فکین اصلاح شده و با هماهنگی ایجاد شده بین فک بالا و پایین ، با تشخیص ارتودنتیست ، بیمار برای جراحی فک ارجاع می گردد . پس از جراحی فک درمان نهایی ارتودنسی انجام می شود .

متخصص ارتودنسی کیست؟

درمان ارتودنسی، درمانی طولانی مدت و دارای ظرافتهای بسیاری است که مستلزم کسب مهارتهای علمی و عملی چندین ساله دانشگاهی است . در دوره دندانپزشکی عمومی آموزش و فراگیری ارتودنسی ثابت به دانشجویان دندانپزشکی امکان پذیر نمی باشد ، لذا رشته تخصصی ارتودنسی و تربیت متخصص ارتودنسی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . برای اخذ تخصص و مدارج بالاتر در این رشته مراحل زیر باید طی گردد:

  • طی دوره ۶ ساله آموزش دانشگاهی جهت اخذ مدرک دکترای عمومی دندانپزشکی(جراح-دندانپزشک)
  • پذیرش در امتحان دستیاری تخصص ارتودنسی
  • طی دوره ۳ تا ۴ ساله آموزش دانشگاهی جهت اخذ مدرک دکترای تخصصی ارتودنسی( متخصص ارتودنسی) در صورت تمایل متخصص ارتودنسی می تواند با گذراندن امتحان بورد تخصصی، عضو هیئت علمی دانشگاه شود .

با روشها و درمان ارتودنسی بیشتر آشنا شویم