برای ایجاد فضای لازم جهت گذاشتن بند در اطراف دندان،از یکسری حلقه های لاستیکی رنگی به نام Separator alastic استفاده می شود. این حلقه ها باید به مدت هفت الی ده روز، سالم و بدون نقص در دهان شما باقی بمانند تا ارتودنتیست بتواند پس از این مدت در فضای به دست آمده از این لاستیکها، بند را قرار دهد.

Smiling girl holding braces for teeth